PReMA กับการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical Research and Manufacturers Association) หรือที่เรารู้จักกันในนาม ‘PReMA’ คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีสมาชิกสมาคมเป็นบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนายา องค์กรดังกล่าวนอกจากจะมีเป้าหมายใหญ่อย่างการต่อสู้กับโรคร้ายที่ยังไม่สามารถรักษาได้แล้ว ยังมีความตั้งใจในการแสวงหาแนวทางและการปฏิบัติเพื่อให้การรักษาโรคต่างๆ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพดีขึ้นตีคู่กันมาติดๆ วันนี้ Art for Cancer มีนัดหมายกับ ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PReMA เพื่อพูดคุยถึงเรื่องราวขององค์กรแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีกว่าเดิม รวมไปถึงการเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีปลายทางคือการสร้างสุขภาพที่ดีและการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้คน อันมีผลต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาในทุกๆ มิติของประเทศได้อย่างยั่งยืน 

สร้างนวัตกรรมแห่งความหวัง

“บทบาทสำคัญของ PReMA คือ การส่งเสริมให้สมาชิกของสมาคมนำความก้าวหน้าด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตยาที่มีคุณภาพมาช่วยเหลือทั้งคนทั่วไปและผู้ป่วยเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี เราพยายามส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาและนวัตกรรมได้ง่าย เป็นวงกว้างมากขึ้น และทันท่วงที ซึ่งนอกจากภารกิจที่ว่ามาแล้ว PReMA ยังให้ความสำคัญไปกับการเผยแพร่องค์ความรู้ การจัดอบรมและสัมมนากับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ในระบบสุขภาพ อีกทั้งยังสนับสนุนเรื่องการสร้างความเข้าใจในประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทางสุขภาพด้วย 

ยิ่งไปกว่านั้น ทั้ง PReMA และเหล่าสมาชิกยังมีพันธกิจที่สำคัญอีกอย่าง นั่นคือการพยายามสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่สังคมให้ได้มากที่สุดเท่าที่ศักยภาพของพวกเราจะทำได้ ซึ่งหากทำได้และประสบผลสำเร็จ นี่จะกลายเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าในแวดวงวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีที่จะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ และนวัตกรรมเหล่านี้นี่แหละที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ในทุกๆ ด้าน ที่สำคัญไปกว่านั้นคือการที่ประชาชนทุกคนจะสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าเทียมกัน”

แสวงหาหนทางที่ดีกว่าในการรักษาโรค

“ในปัจจุบัน มีโรคประเภทที่รักษาไม่หายอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งนักวิทยาศาตร์ยังคงพยายามดิ้นรน ทำความเข้าใจ หาสาเหตุและวิธีการรักษา คิดค้นและพัฒนายา รวมถึงแนวทางการรักษาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องสำหรับรักษาโรคที่มีทั้งความก้าวหน้าและสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึง ‘โรคมะเร็ง’ ด้วย ซึ่งการวิจัยและพัฒนายาใหม่เหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ใช้เวลานาน มีค่าใช้จ่ายสูง และมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากวิชาชีพต่างๆ ที่จะมาช่วยกัน ทาง PReMA เองอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายนี้ พวกเราจึงมีพันธกิจหลักคือการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้จริงๆ เพราะหากเราทำได้สำเร็จ นั่นจะนำมาซึ่งสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดีที่ไม่ใช่เพียงแค่รายบุคคลเท่านั้น แต่คือสังคมและประเทศของเราด้วย” 

สานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง

“อย่างที่บอกว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการยกระดับความมั่นคงทางด้านสุขภาพ รวมทั้งการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานผู้กำกับดูแลนโยบาย สถาบันวิจัยต่างๆ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และภาคเอกชน ในการร่วมสร้างโครงการและนวัตกรรมใหม่ๆ ในระบบสุขภาพให้เกิดขึ้น สำหรับ ‘Survivor Planner’  ทาง PReMA ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างมากในการทำหน้าที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถใช้คู่ขนานไปกับการรักษา โดยที่ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถนำไปใช้เพื่อทำความเข้าใจสภาวะของโรคและขั้นตอนการรักษา สามารถบันทึกอาการ ผลข้างเคียง และอื่นๆ ขณะรับการรักษา ในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถใช้ข้อมูลในการจดบันทึกเป็นสมุดส่งตัวของผู้ป่วยได้ ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับทั้งผู้ป่วย ญาติ และบุคคลากรทางการแพทย์ตลอดเส้นทางการรักษาได้ในเวลาเดียวกัน” 

‘สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง’ (Survivor Planner) เกิดจากแรงบันดาลใจและความตั้งใจของ ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งโครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer by Ireal) ด้วยวัตถุประสงค์และความมุ่งมั่นที่จะส่งต่อแนวทาง ทั้งในการรับมือกับโรคมะเร็งให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครอบครัว และผู้ดูแลใกล้ชิด การเสริมสร้างกำลังใจ ส่งต่อความรู้ สร้างความเข้าใจ ไปจนถึงการให้แนวทางที่เป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการเมื่อต้องเผชิญหน้ากับโรคมะเร็ง ตลอดจนต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย ด้วยการเปลี่ยนมุมมองในการรับมือกับโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็งด้วยการวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม การให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองและปฏิบัติตัว และช่วยดูแลคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความหวังและกำลังใจพร้อมรับมือกับการรักษาและพิชิตโรคมะเร็งได้ โดยมีสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งเป็นเพื่อนร่วมทาง รวมถึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์และพยาบาลให้แผนการรักษาเป็นไปได้ด้วยดี

ก้าวต่อไปกับการสร้างสุขภาวะที่ดี

“ปัจจุบัน ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านความมั่นคงทางด้านสุขภาพเป็นอันดับ 6 จาก 195 ประเทศ โดยเป็นประเทศกำลังพัฒนาเพียงประเทศเดียวที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับท็อปเทนของโลกและเป็นอันดับที่ 1 ในเอเชีย ซึ่งนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความสามารถในการรับมือต่อภาวะโรคที่มีอยู่และการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก ขณะเดียวกัน ประเทศไทยเองยังสามารถที่จะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีมากยิ่งขึ้น ดังนั้น นอกเหนือไปจากการสนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น Survivor Planner แล้ว ทาง PReMA ยังมีอีกหลายๆ โครงการที่เรามีโอกาสเข้าไปสนับสนุน รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยว่า 3 แสนรายสามารถเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยโดยครอบคลุม 5 กลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ รวมไปถึงโรคมะเร็งอีกด้วย เราหวังว่า การสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เกิดคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทยไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นในอนาคต และยังเป็นผลต่อเนื่องที่จะทำให้เกิดความมั่นคงทางสังคมและความมั่นคงทางเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับรากฐานไปจนถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นกัน”

เรื่อง: สุดาพร จิรานุกรสกุล
ภาพ: ศรัณย์ แสงน้ำเพชร, PReMA