ข่าวสารและกิจกรรม

Workshop “รู้เทคนิคพิชิตมะเร็ง” ณ โรงพยาบาลราชบุรี Workshop “รู้เทคนิคพิชิตมะเร็ง” ณ งาน “ต้านภัยมะเร็งเต้านม” ที่ โรงพยาบาลราชบุรี Workshop “รู้เทคนิคพิชิตมะเร็ง” ณ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี Art for Cancer ร่วมงาน “Long life with Quality” ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ Workshop “รู้เทคนิค พิชิตมะเร็ง” ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี Workshop “รักตัวเองในแบบที่เป็น” “UOB Art & Mind Workshop 2022” โดยใช้เทคนิค Abstract Art บนเฟรมผ้าใบ “เปิดกล่องชุดศิลปะดูแลใจ” ให้กับ ผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ดูแล ที่ รพ.จุฬาภรณ์ งานเสวนา “Live and Die as You Design อยู่ได้อย่างใจ ตายอย่างที่ออกแบบ” กิจกรรม Art & Crystal Singing Bowl “พักกาย ดูแลใจ คืนสู่สมดุล ด้วยศิลปะและคลื่นเสียงบำบัด” Workshop สอนใช้สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี “UOB Art & Mind Workshop 2022” ภายใต้คอนเซปต์ Self Portrait ด้วยเทคนิค Mixed Media ส่งมอบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งจำนวน 500 เล่มให้กับผู้ป่วยมะเร็งรพ.นครปฐม ส่งมอบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งจำนวน 1,000 เล่มให้กับผู้ป่วยมะเร็งรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ส่งมอบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งจำนวน 500 เล่มให้กับผู้ป่วยมะเร็งรพ.ราชวิถี ส่งมอบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งจำนวน 800 เล่มให้กับผู้ป่วยมะเร็งรพ.ตำรวจ อาร์ตฟอร์แคนเซอร์และ บมจ บิสซิเนสอะไลเม้นท์ มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จำนวน 30 กล่อง ให้กับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จำนวน 20 กล่องให้กับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อาร์ตฟอร์แคนเซอร์และ บมจ บิสซิเนสอะไลเม้นท์ มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จำนวน 25 กล่อง ให้กับ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อาร์ตฟอร์แคนเซอร์และ บมจ บิสซิเนสอะไลเม้นท์ มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จำนวน 25 กล่อง ให้กับ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม