ข่าวสารและกิจกรรม

ส่งมอบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งจำนวน 1,000 เล่มให้กับผู้ป่วยมะเร็งรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ส่งมอบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งจำนวน 500 เล่มให้กับผู้ป่วยมะเร็งรพ.ราชวิถี ส่งมอบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งจำนวน 800 เล่มให้กับผู้ป่วยมะเร็งรพ.ตำรวจ อาร์ตฟอร์แคนเซอร์และ บมจ บิสซิเนสอะไลเม้นท์ มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จำนวน 30 กล่อง ให้กับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จำนวน 20 กล่องให้กับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อาร์ตฟอร์แคนเซอร์และ บมจ บิสซิเนสอะไลเม้นท์ มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จำนวน 25 กล่อง ให้กับ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อาร์ตฟอร์แคนเซอร์และ บมจ บิสซิเนสอะไลเม้นท์ มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จำนวน 25 กล่อง ให้กับ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จำนวน 20 กล่องให้กับ หน่วยเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลตำรวจ อาร์ตฟอร์แคนเซอร์และ บมจ บิสซิเนสอะไลเม้นท์ มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จำนวน 30 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล และ บริษัท อาธีร่า 2018 จำกัด (ATiRA) Atira.me โดย คุณก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ มอบชุดศิลปะดูแลใจ จำนวน 25 กล่องให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อาร์ตฟอร์แคนเซอร์และ บมจ บิสซิเนสอะไลเม้นท์ มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จำนวน 30 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อาร์ตฟอร์แคนเซอร์ มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จำนวน 30 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลศิริราช อาร์ตฟอร์แคนเซอร์ มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จำนวน 20 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี อาร์ตฟอร์แคนเซอร์ มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จำนวน 20 กล่อง ให้กับสถานบันมะเร็งแห่งชาติ “Let’s Feel Good” เวิร์คช็อปศิลปะดูแลใจ กับ บู๊ทส์ ประเทศไทย อาร์ตฟอร์แคนเซอร์มอบยากำลังใจ 300 ชุดให้ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อาร์ตฟอร์แคนเซอร์มอบยากำลังใจ 300 ชุดให้ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี อาร์ตฟอร์แคนเซอร์มอบยากำลังใจ 200 ชุดให้ โรงพยาบาลมะเร็งอุดร อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้ มูลนิธิรามาธิบดี อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ มอบเงิน 100,000 บาท ให้มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ