อาร์ตฟอร์แคนเซอร์มอบยากำลังใจ 200 ชุดให้ โรงพยาบาลมะเร็งอุดร

“เพราะการให้กำลังใจในช่วงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด “

ขอขอบคุณโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการในการ ส่งต่อยากำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ ขอส่งกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาลทุกๆ ท่านให้มีแรงกำลังกาย และใจต่อสู้ และผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันค่ะ

“ยากำลังใจ”
ภายใต้โครงการ #ก้าวข้ามมะเร็ง
จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน
ในการเตรียมพร้อมรับมือในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งร่วมกับคุณหมอ

ทุกท่านสามารถร่วมสนับสนุน
ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์
“ยากำลังใจ” เพื่อแจกจ่าย
ให้รพ.ทั่วประเทศ ทำให้ผู้ป่วยมะเร็ง
เข้าถึงความรู้ที่ถูกต้อง รู้แนวทางรักษา
และการเข้าถึงสิทธิ์ พร้อมกับได้รับกำลังใจ
ในการก้าวข้ามมะเร็งไปด้วยกัน
อ่านข้อมูลและรู้วิธีการรับมือกับมะเร็งได้ที่ www.artforcancerbyireal.com/mac

ร่วมสมทบทุนการผลิต
ยากำลังใจ ได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาศาลายา(ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี : บริษัท อาร์ตออฟไลฟ์
วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เลขที่บัญชี : 316-408070-4

Share To Social Media