โครงการ “ก้าวข้ามมะเร็ง” Move Against Cancer

อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer by Ireal)
ร่วมกับกรมการแพทย์, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, สถานวิทยามะเร็งศิริราช
มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และบริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดตัวโครงการ “ก้าวข้ามมะเร็ง” เพื่อส่งต่อ “ยากำลังใจ” สู่ผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศไทย

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด

“ยากำลังใจ” เป็นสื่อให้ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ที่มาพร้อมกับคิวอาร์ โค้ด (QR Code)
รวบรวมความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการรับมือกับโรคมะเร็ง
ตลอดจนวิธีการรักษาโรคมะเร็ง การตรวจคัดกรอง
และแนวทางในการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เรามีเป้าหมายในการส่งมอบให้กับ 20 ศูนย์รักษาโรคมะเร็งในโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศ

✳️ ท่านสามารถร่วมสมทบทุนการผลิต “ยากำลังใจ” ได้ที่
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศาลายา(ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี : บริษัท อาร์ตออฟไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
เลขที่บัญชี : 316-408070-4

เข้าไปดูข้อมูลความรู้ในการก้าวข้ามมะเร็งได้ที่ >> www.artforcancerbyireal.com/mac

Share To Social Media