อาร์ตฟอร์แคนเซอร์มอบยากำลังใจ 300 ชุดให้ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

เพราะการให้กำลังใจในช่วงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

เราต้องขอขอบคุณ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการในการ
ส่งต่อยากำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
ในขณะที่ทุกคนกำลังเฝ้า ระวังและป้องกันโควิด 19
แต่การรักษาของผู้ป่วยมะเร็งยังคงดำเนินต่อไปเช่นกัน

“ยากำลังใจ”
ภายใต้โครงการ #ก้าวข้ามมะเร็ง
จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน ในการเตรียมพร้อมรับมือในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งร่วมกับคุณหมอ

อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ ขอส่งกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาลทุกๆ ท่าน
ให้มีแรงกำลังกาย และใจต่อสู้ และผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันค่ะ

ทุกท่านสามารถร่วมสนับสนุนในการผลิตสื่อสร้างสรรค์
“ยากำลังใจ” เพื่อแจกจ่ายให้รพ.ทั่วประเทศ ทำให้ผู้ป่วยมะเร็ง
เข้าถึงความรู้ที่ถูกต้อง รู้แนวทางรักษาและการเข้าถึงสิทธิ์ พร้อมกับได้รับกำลังใจ
ในการก้าวข้ามมะเร็งไปด้วยกันได้ที่ www.artforcancerbyireal.com/mac

ร่วมสมทบทุนการผลิต
ยากำลังใจ ได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาศาลายา(ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี : บริษัท อาร์ตออฟไลฟ์
วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เลขที่บัญชี : 316-408070-4

Share To Social Media