มะเร็ง และศิลปะในการใช้ชีวิต ออย – ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 4