ถ้าชีวิตคุณกำลังแขวนอยู่บนเส้นด้าย

ถ้าชีวิตคุณกำลังแขวนอยู่บนเส้นด้ายระหว่างคำว่า “รอด” หรือ “ตาย” คุณจะยอมแพ้ หรือว่าคุณจะลุกขึ้นมาสู้?

Share To Social Media