ตาล-ณษิกา ปั้นเหน่งเพชร ชีวิตเหมือนละครของผู้รอดมะเร็งสมองระยะสุดท้าย