กล้วย – อาภาสี นาคสุข มะเร็ง เปลี่ยนชีวิตให้แข็งแกร่งกว่าที่เคย