เบลล์ – ศิรินทิพย์ ขัติยกาญจน์ “มะเร็งระยะสุดท้าย 1% ในโลก ก็รอดได้!”