ต่อ – หทัยทิพย์ จิระธันห์ “เป็นมะเร็งถึง 2 ปีซ้อนก็ยังทำสิ่งที่รักได้”