จิ๋ม – อรทัย ชะฟู “มะเร็งรับมือได้ด้วยสติและปัญญา”