จาคี ฉายปิติศริ “เป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่ 4 หายขาดมาแล้ว 13 ปี”