“การถอดรหัสยีนมะเร็ง” คือ อะไร?

แล้วงานวิจัยนี้จะช่วยผู้ป่วยมะเร็งไทยได้อย่างไร?