กัญชาช่วยรักษามะเร็งได้จริงหรือ?

คำตอบจากอาจารย์ ด็อกเตอร์ เภสัชกร ศิวานนท์ จิรวัฒโนทัย ในงานเสวนา “พลิกมุมมองใหม่เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง” ครั้งที่ 6 ณ รพ.ศิริราช

“ณ เวลานี้ ยังไม่มีงานวิจัยหรือการทดลองในผู้ป่วยที่สามารถสรุปชัดเจนได้ว่า กัญชาสามารถรักษามะเร็งได้ ร้อยละ 99.9 ของงานวิจัย ที่ทำในหลอดทดลอง โดยใช้สารที่สกัดจากกัญชา เช่น Δ9‐tetrahydrocannabinol (THC) หรือ cannabidiol (CBD) (ไม่ได้เอากัญชาอย่างที่เรารู้จักมาทดลอง) ในการทดลอง

ผลการทดลองเรื่อง ฤทธิ์ของสารเคมีทั้งสองนี้ ต่อการยับยั้งมะเร็งด้านต่าง ๆ ในหลอดทดลองเช่น การเเบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง การกระจายตัวของเซลล์มะเร็ง การยับยั้งการสร้างหลอดเลือดของมะเร็ง การตายของเซลล์มะเร็งเหล่านี้ ให้ผล บวกบ้าง หรือไม่ได้ผลบ้างในบางกรณีก็เเสดงผลในการส่งเสริมคุณสมบัติของมะเร็งบ้าง จึงยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน