เป็นมะเร็งจะรักษาหายไหม?

คำตอบจากนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติที่มาร่วมให้ความรู้ในงานเสวนา “พลิกมุมมองใหม่ เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เป็นมะเร็งจะรักษาหายไหม? ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้
1. ยิ่งตรวจพบเร็ว และมาพบแพทย์ เพื่อให้มีโอกาสที่จะวินิจฉัยโรค เและเริ่มทำการรักษาได้เร็ว โอกาสในการรักษาให้หายขาดก็ยิ่งสูง
2. ชนิดของโรค เนื่องจากมะเร็งมีหลายชนิด เช่น ในมะเร็งเต้านม ก็จะมีแยกเป็นชนิดในมะเร็งเต้านมอีก ซึ่งมะเร็งแต่ละชนิด ล้วนมีความรุนแรงที่ต่างกัน
3. ระยะของโรค หากรอให้อยู่ในระยะที่ลุกลามแล้วมาพบแพทย์ โอกาสในการหายขาดก็จะลดลง
4. สภาพพื้นฐานร่างกายของแต่ละคน หากเป็นคนที่มีพื้นฐานสุขภาพแข็งแรงมาก่อน เมื่อเข้ารับการรักษาประสิทธิภาพในการรักษาจะได้ผลที่ดีขึ้น หรือ แม้แต่ อายุของผู้ป่วยก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาให้หายขาดเร็ว
5. ท้ายสุด คือ กำลังใจ ซึ่งมาจากภายในของผู้ป่วย ผู้ป่วยหลายคนมีทัศนคติ ความเชื่อผิดๆว่า เป็นมะเร็งจะไม่มีโอกาสรอดชีวิต หรือ เห็นว่าการทำเคมีบำบัดให้แล้วอาจทำให้แย่ลง หรือ เชื่อในทางเลือกอื่นๆที่ยังไม่มีมาตราฐานรองรับหรือการวิจัยที่ถูกต้อง ก็จะส่งผลต่อการรักษาให้หายขาด