Workshop DIY Head Scarf “ส่งต่อพลังใจ มอบของขวัญปีใหม่ไทยให้ผู้ป่วยมะเร็ง” ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์

สัปดาห์ที่แล้วทีมงาน Art for Cancer ได้มีโอกาสทำกิจกรรม Workshop DIY Head Scarf “ส่งต่อพลังใจ มอบของขวัญปีใหม่ไทยให้ผู้ป่วยมะเร็ง” โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มี.ค. ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์

ทีมงาน Art for Cancer รวมทีมกันไปรวบรวมกำลังใจเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ด้วยการสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะเพ้นท์ผ้าโพกหัวสำหรับใส่ในกล่องพลังใจ เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง

ด้วยฝีมือการเพ้นท์ผ้าโพกหัวจากผู้ร่วมงานทุกท่านที่ได้ตั้งใจส่งต่อกำลังใจและพลังบวกให้กับผู้ป่วยมะเร็งอย่างสนุกสนาน

ขอขอบคุณ Johnson & Johnson Thailand ที่ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมดีๆ ให้เกิดการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ สิ่งนั้นก็คือ กำลังใจดีๆที่จะถูกส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็งให้ได้รับพลังใจเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อไป

#Artforcancer #artforcancerbyireal

#ArtforcancerShop #ArtoflifeSE

Share To Social Media