Workshop วาดรูปคาร์แรคเตอร์การ์ตูนสไตล์ปรินซ์

Drawing Cartoon Character Workshop
เวิร์คช็อป วาดรูปคาร์แรคเตอร์การ์ตูน
สไตล์ปรินซ์ Prince.s.collection

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
13.00-16:30 น.
ณ Spaces
ตึก Empire Tower (ถ.สาทร) ชั้น M

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปได้รับ :

  1. เรียนรู้เทคนิคการวาดการ์ตูนบุคคลเบื้องต้น
  2. ฝึกการสังเกต การถอดคาร์แรคเตอร์จากภาพคนจริง
    เพื่อพัฒนาไปเป็นสไตล์ของตัวเองได้ในอนาคต
  3. เรียนรู้เทคนิคการตัดเส้น ลงสีภาพด้วยหมึกดำ และสีไม้ ด้วยสไตล์มินิมอล
  4. ได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ พร้อมมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปกับเรา

รายได้เพื่อสนับสนุนกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งกับ Art for Cancer by Ireal

Share To Social Media