โครงการกล่องพลังใจ สร้างพลังบวกให้ผู้ป่วยมะเร็งรพ.จุฬาลงกรณ์

อาร์ตฟอร์แคนเซอร์ บายไอรีล ร่วมกับ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์
ส่งต่อพลังใจและความสุขให้กับผู้ป่วยมะเร็งผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างพลังบวกและเสริมกำลังใจ

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารว่องวานิช
รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ขอขอบพระคุณทีมคุณหมอและพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
ที่ได้ให้โอกาส อาร์ตฟอร์แคนเซอร์ฯ
และ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ พร้อมด้วยจิตอาสา
มาร่วมสร้างร้อยยิ้มและเติมพลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งในวันนี้ร่วมกันค่ะ

Share To Social Media