กิจกรรมส่งต่อของขวัญแห่งการให้ “Gift To Give” กับรพ.รามาธิบดี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Art for Cancer by IREAL ร่วมกับ
มูลนิธิของขวัญแห่งชีวิต (The Gift of Life Foundation)
ศาลาสุทธสิริโสภา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

จัดกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ส่งต่อของขวัญแห่งการให้ “Gift To Give”
ด้วยเสียงเพลงจากนักร้องประสานเสียงตัวน้อย “Cherubim Choir”
และมอบตุ๊กตา “Happy Dolls” พร้อมการ์ดส่งความสุขให้แก่แพทย์และพยาบาลเพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยมะเร็ง
ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตร์มาส

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562
ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

จากกิจกรรมนี้ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เย็บตุ๊กตา “Happy Dolls” มีรายได้พิเศษ
ได้สร้างความสุขและกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งผ่านเสียงเพลง และตุ๊กตาที่นำไปแจกพร้อมกับการ์ดข้อความส่งความสุข

Share To Social Media