Art for Cancer ร่วมงาน “Long life with Quality” ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

📌 วันนี้ออย และทีมงาน Art for Cancer ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute,NCI)

💖ในเดือนรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านมสากล โดยมี ผู้อำนวยการ นายแพทย์สกานต์ บุนนาค และรองผู้อำนวยการ ทำพิธีเปิดงานและให้เกียรติมาเยี่ยมชม อุดหนุนสินค้าที่บูธของเราค่ะ ☺️💜✨ขอบพระคุณสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้โอกาสเราไปร่วมงาน ช่วยแจกจ่าย #สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง และ #ชุดศิลปะดูแลใจ ให้กับผู้ป่วยมะเร็งภายในงานค่ะ 🥰🙏🏻

#BreastCancerAwarenessMonth

#ArtforCancer

#NCI

Share To Social Media