เวิร์คช็อปงานศิลปะ ณ บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์

👩‍🎨เก็บภาพบรรยากาศจากเวิร์คช็อปงานศิลปะ

ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 67

ณ บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์

🌻ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน

ได้ค้นพบคุณค่าภายในตัวเอง และถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะ

และข้อความที่มีความหมาย รวมถึงยังได้ผ่อนคลายจากการทำงาน

กลับมาอยู่กับตัวเอง ใช้เวลาไปกับงานศิลปะ

🙏ขอขอบคุณ บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์

ที่เปิดโอกาสให้ Art for Cancer ได้จัดกิจกรรมให้กับพนักงาน

และหวังว่ากิจกรรมจะมีส่วนช่วยให้ทุกๆคนได้รับแรงบันดาลใจ

ในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น

Share To Social Media