อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ ส่งมอบ “ยากำลังใจ” สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

วันที่ 4 มีนาคม 2563
อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ พร้อมกับกำลังใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความปราถนาดี เพื่อส่งมอบ “ยากำลังใจ” สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เราขอขอบคุณบุคลากรในรพ.ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ท่านที่ช่วยกันส่งต่อ และเป็นกระบอกเสียงของกำลังใจนี้ ไปให้ถึงมือผู้ป่วยเพื่อก้าวข้ามมะเร็งไปด้วยกัน สามารถเข้าไปดูข้อมูลความรู้ จากสื่อยากำลังใจได้ที่ >> www.artforcancerbyireal.com/mac

และขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการก้าวข้ามมะเร็ง เพื่อผลิตสื่อยากำลังใจเพื่อ แจกจ่ายให้รพ.ทั่วประเทศ ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงความรู้ที่ถูกต้อง รู้แนวทางรู้แนวทางรักษาและการเข้าถึงสิทธิ์ และที่สำคัญที่สุดคือ มีกำลังใจที่เข้มแข็งในการก้าวข้ามมะเร็งไปด้วยกัน

ร่วมสมทบทุนการผลิต
ยากำลังใจ ได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาศาลายา(ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี : บริษัท อาร์ตออฟไลฟ์
วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เลขที่บัญชี : 316-408070-4

Share To Social Media