อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ มอบเงิน 100,000 บาท ให้มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ภายใต้บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากองค์กรในปี 2562 เพื่อสมทบเข้ากองทุนโครงการ Art for Cancer by Ireal เพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนองค์กรของเรามาโดยตลอดมา

Share To Social Media