อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล และ บริษัท อาธีร่า 2018 จำกัด (ATiRA) Atira.me โดย คุณก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ มอบชุดศิลปะดูแลใจ จำนวน 25 กล่องให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 4 ต.ค.64 อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer) ภายใต้บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นำโดย คุณไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งองค์กร ตัวแทนส่งมอบร่วมกับบริษัท อาธีร่า 2018 จำกัด (ATiRA) Atira.me โดย คุณก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ

มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ”จำนวน 25 กล่อง รวมมูลค่า 62,500 บาท ให้กับ ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล หัวหน้าแผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ผศ.พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย พร้อมด้วยตัวแทนพยาบาล🌻 เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้มีเครื่องมือในการดูแลโอบอุ้มจิตใจให้ได้ผ่อนคลาย ที่จะช่วยเสริมสุขภาพใจที่ดีเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีกำลังในการรับมือกับโรคมะเร็งรวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างสมดุลต่อไป

Share To Social Media