อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จำนวน 20 กล่องให้กับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

🎁 ส่งมอบชุดศิลปะดูแลใจให้กับผู้ป่วยมะเร็ง 🎨💜💛

วันที่ 25 ต.ค. 64 อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ภายใต้บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นำโดย ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งองค์กรได้มอบ จำนวน 20 กล่อง (รวมมูลค่า 50,000 บาท) ให้กับ แพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคุณพรพิมล เลิศพานิช หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา และคุณรัตติยา ไชยชมภู หัวหน้าหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสานผู้ป่วยและญาติ 🤲 เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้มีเครื่องมือในการดูแลโอบอุ้มจิตใจ เสริมสร้างพลังกำลังใจและสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้ป่วยที่กำลังรักษา อีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม 🎗

#ArtforCancer #ชุดศิลปะดูแลใจ#ศิลปะดูแลใจ#doolaejaiartkit

Share To Social Media