อาร์ตฟอร์แคนเซอร์และ บมจ บิสซิเนสอะไลเม้นท์ มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จำนวน 25 กล่อง ให้กับ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

วันที่ 30 พ.ย.64 คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) และทีมงานจาก อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ( Art for Cancer ) ภายใต้บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จำนวน 25 กล่อง ให้กับ ท่านผู้อำนวยการ น.พ ปิยะวัฒน์ เลาวหุตานนท์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลนางสาวนันทพร พิชะยะและ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดนางสาวฉันทนา ลาดนาจันทร์
ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับชุดศิลปะดูแลใจ ให้กับบุคลากร “ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน”เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้ป่วยมะเร็งและส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสุขภาพจิตให้กับผู้ป่วยได้มีกำลังใจที่แข็งแรงต่อไป

Share To Social Media