ส่งมอบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งจำนวน 800 เล่มให้กับผู้ป่วยมะเร็งรพ.ตำรวจ

วันที่ 4 มี.ค. 65 อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ภายใต้บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นำโดย ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งองค์กรโดยมี พล.ต.ต.นายแพทย์สุรัตน์ ทรงพานิช หัวหน้ากลุ่มงานอายุกรรม รพ.ตำรวจ ให้เกียรติมาเป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมกับพ.ต.อ.หญิง แพทย์หญิงสุรีรัตน์ จารุหทัย หัวหน้าหน่วยมะเร็งวิทยา รพ.ตำรวจพ.ต.อ.หญิง ชิดชไม พยาน้อยหัวหน้าสายงานการพยาบาลอายุรกรรมรพ.ตำรวจพ.ต.อ.หญิง ณปภัช ทบวัลย์หัวหน้าหน่วยเคมีบำบัด รพ.ตำรวจ 🤲 เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้มีเครื่องมือในการจดบันทึกและเสริมสร้างพลังกำลังใจและสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้ป่วยที่กำลังรักษา อีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม 🎗 ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลสามารถติดต่อขอรับสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งได้ที่จุดรับลงทะเบียนของโรงพยาบาลตำรวจดังนี้

1. ตึก มงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 10

2. ตึก คุณวิศาล ชั้น 1

3. ตึก มหาภูมิพลราชานุสรณ์(มภร.) ชั้น 3 ห้องตรวจโรคอายุรกรรม (OPD)

#SurvivorPlanner #บันทึกพิชิตมะเร็ง #ArtforCancer #ArtofLifeSE

Share To Social Media