ส่งมอบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งจำนวน 500 เล่มให้กับผู้ป่วยมะเร็งรพ.นครปฐม

วันที่ 3 ส.ค. 65 ทีมงาน อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ภายใต้บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
โดยมี นายแพทย์วีระเดช เฉลิมพลประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ. นครปฐม และนางกานต์ธิชา กำแพงแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ให้เกียรติมาเป็นตัวแทนรับมอบ

เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้มีเครื่องมือในการจดบันทึกและเสริมสร้างพลังกำลังใจและสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้ป่วยที่กำลังรักษา อีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม

#SurvivorPlanner
#บันทึกพิชิตมะเร็ง
#ArtforCancer #ArtofLifeSE
#ArtforCancerbyIreal

Share To Social Media