ส่งมอบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งจำนวน 1,000 เล่มให้กับผู้ป่วยมะเร็งรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 15 มี.ค. 65 อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ภายใต้บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นำโดย ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งองค์กรโดยมี ผศ.พญ.ศศิธร สุจริตธนะการ ผศ.พญ.หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล พญ.ภานุช เอี่ยมประภาพร พญ.พัณชนินท์ พัฒนยินดี และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ให้เกียรติมาเป็นตัวแทนรับมอบ.🤲 เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้มีเครื่องมือในการจดบันทึกและเสริมสร้างพลังกำลังใจและสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้ป่วยที่กำลังรักษา อีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม .🎗 ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลสามารถติดต่อขอรับสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งได้ที่จุดรับลงทะเบียนของรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติดังนี้ 1.งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัดและศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้น2.งานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสั้น(กิตติฯชั้น6)3.งานการพยาบาล หู คอ จมูก ทันตกรรม และศัลยกรรมช่องปาก4.งานการพยาบาลตรวจโรคอายุรกรรม1 (OPD)5.งานการพยาบาลตรวจโรคสูตินรีเวชกรรม (OPD)6.งานการพยาบาลตรวจโรคหู คอ จมูก (OPD)7งานการพยาบาลตรวจศัลยกรรม (OPD)8.งานการพยาบาลรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา9.หน่วยประสานบริการผู้ป่วยมะเร็ง

#SurvivorPlanner #บันทึกพิชิตมะเร็ง #ArtforCancer #ArtofLifeSE

Share To Social Media