ส่งมอบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งจำนวน 500 เล่มให้กับผู้ป่วยมะเร็งรพ.ราชวิถี

วันที่ 4 มี.ค. 65 อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ภายใต้บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นำโดย ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งองค์กรโดยมี แพทย์หญิงสิริมา เอื้อศรีธนากร หัวหน้ากลุ่มงานรังสีรักษา รพ.ราชวิถี ให้เกียรติมาเป็นตัวแทนรับมอบ🤲 เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้มีเครื่องมือในการจดบันทึกและเสริมสร้างพลังกำลังใจและสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้ป่วยที่กำลังรักษา อีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม

🎗 ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลสามารถติดต่อขอรับสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งได้ที่จุดรับลงทะเบียนของรพ.ราชวิถีดังนี้

1. Counter Cancer Anywhere

2. OPD รังสีรักษา

3. OPD อายุรกรรมโรคมะเร็ง

4. OPD นรีเวช

5. OPD อายุรกรรมมะเร็งทางโลหิตวิทยา

6. OPD ศัลยกรรม

#SurvivorPlanner #บันทึกพิชิตมะเร็ง #ArtforCancer #ArtofLifeSE

Share To Social Media