สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย X Art for Cancer

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย X Art for Cancer
จัดอบรมวิชาการ Palliative Care ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2562
ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์

วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้…
เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด และสาขาโลหิตวิทยา และมะเร็งในเด็ก ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระะสุดท้าย ตลอดจนถึงการดูแลญาติผู้ป่วยภายหลังการสูญเสีย (Bereavement care) จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์กลับมาดูแลจิตใจตัวเองก่อนไปรักษาคนไข้ โดย Art for Cancer ได้ไปร่วมเป็นวิทยากรในงาน

Share To Social Media