มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ ให้กับศิริราชมูลนิธิ

วันที่ 11 มีนาคม 2563
อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ภายใต้บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับศิริราชมูลนิธิ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากองค์กร ในปี 2562 เพื่อสมทบเข้ากองทุน
โครงการ Art for Cancer by Ireal เพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ในศิริราชมูลนิธิ
โดยมี ศ.ดร.นพ. พรชัย โอเจริญรัตน์ ผู้ดูแลกองทุน ให้เกียรติ เป็นผู้รับมอบเงิน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนองค์กรของเรา และขอร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

Share To Social Media