คอร์สภาวนาและศิลปะบำบัดเพื่อรับมือกับมะเร็งอย่างสันติ

เมื่อวันที่ 5 – 9 กันยายน 2566 ทีม Art for Cancer ได้จัด ‘คอร์สภาวนาและศิลปะบำบัดเพื่อรับมือกับมะเร็งอย่างสันติ’
ณ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ ร่วมกับ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล และนักศิลปะบำบัดวิชาชีพ

โดยคอร์สนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ป่วยมะเร็งและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้ฝึกเรียนรู้เท่าทันใจตนเอง เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ทางกายและใจ ผ่อนคลายให้ใจเบา ผ่าน ‘ธรรมะ’ และ ‘ศิลปะ’ ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อให้เรารับมือกับความทุกข์ทางกายและใจได้อย่างสันติ

ซึ่งนอกจากการทำกิจวัตรในๆทุกวัน คือ ใส่บาตร ทำวัตรเช้า-เย็น ฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ และฝึกภาวนาแล้ว ยังมีกิจกรรมศิลปะบำบัดที่มีโจทย์เปลี่ยนไปในทุกๆวัน นำโดยกระบวนกร 2 ท่าน ได้แก่ คุณโสภา อ่อนโอภาส นายกสมาคมนักศิลปะบำบัด และคุณจารีดี สันติจารี นักศิลปะบำบัด

✨🙏 และกิจกรรมสุดท้ายก่อนกลับบ้านของพวกเรา นำโดยพระอาจารย์ไพศาล มีชื่อกิจกรรมว่า “บิณฑบาตรอกุศล” โดยท่านได้ขอบิณฑบาตรสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้ทิ้งไว้ที่วัด ไม่ต้องนำกลับบ้านไปด้วย และให้ทุกคนนำงานศิลปะที่ไม่ชอบ รวมถึงกระดาษที่แทนสิ่งไม่ดีต่างๆของเราที่อยากทิ้ง ใส่วางลงในบาตรพระ และพระอาจารย์ก็ได้นำทั้งหมดนั้นไปเผา เพื่อแสดงถึงการทำลายสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่เป็นอกุศลให้หมดไป หลังจากนี้จะได้ไปเริ่มต้นใหม่ด้วยสิ่งที่ดีๆ 🌈

สุดท้าย 💖 ทุกคนก็ได้รับพรจากพระอาจารย์
ก่อนเดินทางกลับบ้าน ด้วยความอิ่มบุญอิ่มใจกันถ้วนหน้าและยังมีธรรมะช่วยนำทางในการใช้ชีวิตต่อไปจากนี้

ทีมงาน Art for Cancer ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้เกิดคอร์สนี้ขึ้น💜💛
🙏 ขอกราบขอบพระคุณ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล และพระอาจารย์แสนปราชญ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ
รวมถึงพระสงฆ์และแม่ชีทุกท่าน ณ วัดป่าสุคะโต ที่เมตตาแสดงธรรม และดูแลพวกเราตลอดระยะเวลา 5 วัน
🙏 ขอขอบคุณ พี่เจี๊ยบ โสภา อ่อนโอภาส นายกสมาคมนักศิลปะบำบัด และพี่ตู้ จารีดี สันติจารี นักศิลปะบำบัด ที่มาเป็นกระบวนกรนำศิลปะบำบัดในคอร์สนี้
🙏 ขอขอบคุณ คุณฟิน จาก I Heal คืนคุณค่า เยียวยาใจ ผู้ร่วมสนับสนุนและประสานงานกิจกรรม ทำให้เกิดเป็นคอร์สภาวนาครั้งนี้ขึ้นมา
ที่สำคัญที่สุด 🙏 ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมคอร์สทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่สนับสนุนกิจกรรมของเราพวกเราจะตั้งใจสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งต่อไป

Share To Social Media