กิจกรรมเย็บตุ๊กตา Hero and Happy Dolls ร่วมกับผู้ป่วยมะเร็งและจิตอาสา ร.พ.ศิริราช