บริจาคงานศิลปะ

สนใจบริจาคผลงานศิลปะ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งกับเรา

กรุณาอ่านเงื่อนไขการส่งผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ต่างๆเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ที่ >> https://tinyurl.com/rqvcc2g

สนใจซื้องานศิลปะคลิ๊กเพื่อเลือกชม >>
http:// https://tinyurl.com/wgakdgj

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Art for Cancer by Ireal

รายได้จากการขายงานศิลปะและสินค้าของโครงการ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง และนำไปมอบให้กับกองทุน Art for Cancer by Ireal เพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ ที่จัดตั้งไว้ใน ศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิรามาธิบดี และ มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Cart
  • No products in the cart.