ซื้องานศิลปะกับเรา

สนใจซื้องานศิลปะคลิ๊กเพื่อเลือกชม >> https://bit.ly/3Qef39X

รายได้เพื่อมอบให้กับกองทุน Art for Cancer by Ireal ในการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อผู้ป่วยมะเร็งไทย

และสมทบเข้ากองทุนของเราที่จัดตั้งไว้เพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ในรพ.รัฐ 4 แห่ง